Workshops

From FHM Wiki
Jump to navigation Jump to search

FHM: Publishing and Toolings

Ελληνικά

Poster-greek.png


Οι Συναντήσεις Φεμινιστικού Χάκινγκ (ΣΦΧ) σας προσκαλούν να συμμετέχετε σε ένα 2ήμερο εργαστήριο που θα γίνει στην Αθήνα στις 9 - 10 Σεπτεμβρίου στο χώρο TO ΟΧΤΩ (https://8athens.wordpress.com/) με τίτλο Δημοσιο-ποίηση και Eργαλειο-ποίηση [Feminist Hack Meetings: Publishing and Toolings].

Το 2ήμερο αυτό θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του ATNOFS: A Traversal Network of Feminist Servers, ένα συνεργατικό έργο που δημιουργήθηκε γύρω από διαθεματικούς [intersectional] φεμινιστικούς, οικολογικούς διακομιστές. Το αποκεντρωμένο πρόγραμμά μας πραγματοποιείται σε 5 τοποθεσίες (Ρότερνταμ, Βουκουρέστι, Γκρατς, Αθήνα, Βρυξέλλες) με τη συνεργασία 6 ομάδων (Varia, LURK, HYPHA, ESC, Feminist Hack Meetings και Constant). Με αφορμή το ATNOFS, Θέλουμε να γνωριστούμε και να συνδεθούμε με φεμινιστικές συλλογικότητες στην Ελλάδα, να μαθούμε/σκεφτούμε/φανταστούμε μαζί, τη σχέση μας με την τεχνολογία, ως φεμινιστικό μέσο επικοινωνίας, δημοσιοποίησης, καταγραφής και χαρτογράφησης.

Τις δυο αυτες ημέρες δύο ομάδες θα παρουσιάσουν κάποια από τα εργαλεία τους και τις προσεγγίσεις του σε σχέση με την τεχνολογία.Πρόγραμμα

9 Σεπτέμβρη: Δημοσιο-ποίηση (Εναλλακτικά κοινωνικά δίκτυα) 11:00-17:30

 • 11:00-12:00 Εισαγωγή πίνοντας καφέ (Συναντήσεις Φεμινιστκού Χάκινγκ, A Traversal Network of Feminist Servers)
 • 12:00-13:00 Παρουσίαση WordMord και συζήτηση
 • 13:00-15:00 Διάλειμμα και χορτοφαγικό γεύμα
 • 15:00-17:30 Εργαστήρια δύο (θα τρέχουν παράλληλα)
  • Εισαγωγή στα εναλλακτικά δίκτυα (Mastodon + Peertube)
  • Μετεγκατάσταση Mastodon λογισμικού μιας φεμινιστικής κοινότητας


10 Σεπτέμβρη: Εργαλειο-ποίηση (σερβερς, χαρτογράφηση, τεκμηρίωση) 11:00-17:30

 • 11:00-12:00 Εισαγωγή φεμινιστικών σερβερ πίνοντας καφέ
 • 12:00-13:00 Παρουσίαση ΚΝΜΦΠ και συζήτηση
 • 13:00-15:00 Διάλειμμα και χορτοφαγικό γεύμα
 • 15:00-17:30 Εργαστήρια
  • 15:00-15:30 Πως έχουμε πρόσβαση σε σερβερ
  • 15:30-16:30 Φεμινιστικά εργαλεία - Υποθετική γραφή [Speculative writing]
  • 16:45-17:30 Συζήτηση
Πληροφορίες για το εργαστήριο: https://fhm.varia.zone/ και για το χώρο: https://8athens.wordpress.com/
Το 2ήμερο εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στα ελληνικά και στα αγγλικά, και αποτελεί μέρος του προγράμματος European cultural program Culture of Solidarity FundEnglish

Poster-english.png

Feminist Hack Meetings (FHM) invites you to a two-day workshop in Athens, 9 and 10 of September, at Eight (https://8athens.wordpress.com/) with the theme Publishing and Toolings.

The worksession is part of ATNOFS: A Traversal Network of Feminist Servers, a project about intersectional, ecofeminist servers happening in 5 cities (Rotterdam, Bucharest, Graz, Athens, Brussels) and organized by local groups (Varia, LURK, HYPHA, ESC, Feminist Hack Meetings and Constant). During the Feminist Hack Meetings in Athens, we would like to meet and connect with feminist local groups, and learn/reflect/imagine together, under a feminist lens, about our interactions with technology as a tool for communicating, publishing, documenting and mapping.

Two groups will present their work and tools, and their approaches to technology:


Schedule

9 September: Publishing (decentrilized social networks) 11:00-17:30

 • 11:00-12:00 Introduction over coffee (Feminist Hack Meetings, A Traversal Network of Feminist Servers)
 • 12:00-13:00 Presentation WordMord and discussion
 • 13:00-15:00 Lunch break (we offer vegetarian/vegan lunch)
 • 15:00-17:30 Workshops (two running in parallel:
  • Introduction to Fediverse (Mastodon + Peertube)
  • Migration of a feminist Mastodon instance


10 September: Toolings (servers, mapping, documention) 11:00-17:30

 • 11:00-12:00 Introduction of feminist servers over coffee
 • 12:00-13:00 Presentation CNMFPP and discussion
 • 13:00-15:00 Lunch break (we offer vegetarian/vegan lunch)
 • 15:00-17:30 Workshops
  • 15:00-15:30 How to access a server
  • 15:30-16:30 Feminist tools - Speculative writing
  • 16:45-17:30 DiscussionMore info about the worksession: https://fhm.varia.zone/ and for the space: https://8athens.wordpress.com/
The worksession will be held in Greek and English.
It is supported by the European cultural program Culture of Solidarity Fund

FHM #0

Description

Let's talk about feminist servers! In this meeting, we invite you to discuss questions like: What does it mean for a server to be feminist, and how could it look like? What and who does it serve? What does it take to create and maintain it? We would like to map and draw collectively our ideas and consider the possibility of setting up a feminist server at Varia, as a base for our practice. We will bring material (like RPis and computers) to start experimenting and trying things out. Join us!

The Feminist Hack Meetings are a series of informal research meetings and workshops that aim to explore the suggestions, urgencies and potentials of feminist hack & tech initiatives. We invite people, who are interested in technology and the processes of shaping it, to discuss and work together in matters of inclusion and exclusion in tech communities, feminist servers and hosting, autonomous communication services, archive and documentation. We will also include hardware and sound explorations.

FHM #1

Description

An online day, hosted by Varia and facilitated by the infrastructure of Constant and Varia Broadcasts, dedicated to feminist servers.

This work session focuses on the migration of mailing lists between the old and the new server ran by feminists involved in the Systerserver project. It opens a discussion around volunteering time, skill-sharing and technical tasks within grassroots tech communities. Autonomous feminist servers projects often operate with hardware that has to be assembled as opposed to cloud hosting, and recreational care as opposed to paid work. Maintaining infrastructures on a donation basis results in a dynamic environment where the need for backups and migrations often arises and for many different reasons: hardware failures, memory and software upgrades, making space for other projects, moving files, moving to new servers and so on.

The workshop is made up of two parts. The first part is a technical hands-on migration organized by Mara, of one or more mailing lists of anarchaserver, hersunday and femservers communities, all hosted by the systerserver project — a necessary task that will conclude the move to the new server and allow the repurposing of the old server. Participants are invited to join in by actively documenting the process together and intervening with questions and thinking through the technical problems.

In the second part of the workshop, we will talk about the connections between feminist servers and the travel path of this migration. How are different responsibilities, roles, tasks communicated among members of feminist communities? What are the difficulties of such processes and how do we deal with them? We will have a collective reflection on the frictions between the required technical tasks, skills-sharing and knowledge-transfer, which are all required to share the responsibilities collectively.

Links

https://repository.anarchaserver.org/index.php?/category/31
https://varia.zone/fhm-servers-migrations.html
https://etherdump.vvvvvvaria.org/publish/fhm.raw.html

FHM #2

Description

Let's create a radiophonic piece together!

Reni Hofmüller will introduce us to radio and the idea of catching the waves artistically and technically. We invite you to join a radio improvisation work, by using and adapting the time- and material structuring method of the Polyphonic Ensemble (https://renitentia.mur.at/polyphonic.html).

Polyphonic Ensemble is a sound structuring system. Sound will be defined in a set of groups: language, rhythm, noise, silence. The participants become musicians/dj's/real time composers, choosing material from their own acoustic archives following these descriptions; they are subdivided in groups defined by colours; the composer becomes the conducter; the conducting material is a series of drawings that contain colour and sound specification, the conducter sets the timeline by switching from one drawing to the next. Based on printouts of the KORG Polyphonic Ensemble Reni sketched a visual structure for the improvisation work, and draw it on paper copies of the KORG signal pathing (https://ask.audio/articles/the-korg-prologues-core-connections-explained- the KORG: a syntheziser). The participants will choose 1 colour out of 3, and will follow the instructions (see: https://renitentia.mur.at/poly_slides.html) coming from the shared screen. Of course the sounds can be anything. There will be three sound groups: noise, rhythm and language. And that is basically it!

Through this collective radio work, we will engage with a techno-feminist approach; we will share responsibilities, deconstruct the roles of making together, distribute and create new ones, take care of each other's understandings, needs, and desires; taking things apart and observe them all together.

Links

https://varia.zone/en/fhm-2.html

Zineing with FHM

Fhm-zine-workshop-new.png

A FHM inspired zine workshop during the SPREAD Zinefest
Date: 21 September 2021
Time: 12:00 – 15:00
Location: Sign Gallery | Winschoterkade 10, 9711 EA Groningen
Language: English
Subscribe via: info@spreadzinefest.nl
Participants: 15
Costs: € 4,-
Needs: Material and tools are available, bring your own laptop.


Zineing with FHM is hosted by Angeliki Diakrousi and Artemis Gryllaki and is part of the SPREAD Zinefest @ SIGN Gallery. F(eminist)H(ack)M(eetings) invites you to a day of scanning, overlapping, uploading, editing, archiving, wiking, styling, cssing, resizing, rearranging, annotating, exporting, transforming, making over, messing, speculating, re-reading, disconnecting, printing, cutting, glueing, marking, reforming, patching, sticking, stitching, scissoring, nailing, screwing, sharing, giving, caring, folding, holeing, stapling, iterating, perforating, sewing, binding. In other words, zine making inspired by practices and aesthetics of feminist hacking!

F(eminist)H(ack)M(eetings) are a series of research meetings and workshops that are initiated by Varia (https://vvvvvvaria.org/) in Rotterdam. They explore the potentialities and imaginaries of feminist technological collectives. These gatherings aim to challenge who counts as a hacker, and what counts as hacking. The diverse activities of these gatherings includes sociopolitical discussions around technology and feminism, storytelling, prototyping and skill-sharing, as well as art experiments. The sessions are open for anyone interested in technology and the processes of shaping it, to discuss and work together in four thematic sections.

SPREAD Zinefest is a festival focusing on self published art and prints, including a library, a zinemarket, workshops, lectures, petanque and network moments in a splendid setting! GRONINGEN, NL / SIGN (www.sign2.nl) + HET RESORT (www.hetresort.nl)

Spread-spul-2.jpg

SPREAD, a collaboration between art stages SIGN and Het resort and Floor van Meeuwen, arose from a shared interest in DIY making culture and the need for unruly initiatives. It is a recurring festival that focuses on self-published art; booklets, zines and prints. SPREAD 2021 takes place at 3 nearby locations in the city of Groningen and in the public space. In 10 days, the creation, distribution and communicative importance of self-published art is brought to the attention. This through. a meaning market, meaning library, workshops, lectures, events, interventions, distribution activities, incl. digital pendants. SPREAD examines the content, form and distribution of zines and allows makers from the Netherlands and peripheral areas and communities from abroad to come together, creating connections, experiment, get inspiration and new ideas and works. SPREAD focuses on zines as a form of communication, on national and international zine networks and compares each other's expressions and products, including circumstances.

more info: http://www.spreadzinefest.nl/


Schedule

12:00-12:15 introduction
12:15- 12:55 from analogue to digital (zines show/discuss, scan/digitise, upload scans in wiki, discuss)
12:55-13:00 break
13:00-13:45 from digital to analogue (install printer, edit&style pages in wiki, tryout pdfs)
13:45-14:45 print pdfs, tryout binding methods, poster-zine, rubber, sewing, stitching
14:45-15:00 upload your creations in the wiki!